• baner www 2

Funkcjonalność systemu OSCAD

Opublikowano w O systemie

Główne zadania systemu

Wspomaganie systemu zarządzania ciągłością działania instytucji według BS 25999/ISO 22301 (ang. BCMS – Business Continuity Management Systems) w zakresie takich działań, jak:

 • poznanie funkcjonowania organizacji,
 • kontrolowanie czynników ryzyka,
 • ocena, planowanie i wdrażanie zabezpieczeń,
 • planowanie na wypadek sytuacji kryzysowej,
 • zorganizowane działanie w przypadku kryzysu,
 • wyciąganie wniosków i doskonalenie,
 • dokumentowanie działań.

Wspomaganie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w instytucji według ISO/IEC 27001 (ang. ISMS – Information Security Management Systems) w zakresie takich działań, jak:

 • identyfikacja informacji wykorzystywanych w organizacji,
 • identyfikacja zagrożeń dla chronionych informacji,
 • kontrolowanie czynników ryzyka,
 • ocena, planowanie i wdrażanie zabezpieczeń,
 • wyciąganie wniosków i doskonalenie,
 • dokumentowanie działań.

Dodatkowe możliwości systemu OSCAD:

 • zarządzanie incydentami,
 • zarządzanie zadaniami,
 • zarządzanie dokumentami,
 • system szablonów i raportów,
 • zarządzanie regulacjami prawnymi,
 • możliwość wymiany informacji o incydentach między różnymi instytucjami tworzącymi łańcuch dostaw,
 • możliwość wykorzystania na potrzeby innych systemów zarządzania (jakością, środowiskiem, BHP, usługami IT itp.),
 • gromadzenie informacji statystycznych, ich analiza i udostępnianie,
 • integracja z innymi systemami organizacji (ERP, SCADA, monitoring, itp.).

O nas

emag-logo

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem oraz wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii.

Kontakt

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
40-189 Katowice, ul. Leopolda 31

tel. + 48 (32) 2007-805, tel. kom. +48 606 747864
faks + 48 (32) 2007-803, e-mail: oscad@ibemag.pl
http://www.ibemag.pl

 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla