• baner www 2

Korzyści dla organizacji korzystających z systemu OSCAD

Opublikowano w O systemie

Dzięki systemowi OSCAD firma lub instytucja:

  • posiada usystematyzowaną wiedzę na temat realizowanych procesów oraz wykorzystywanych i przetwarzanych informacji,
  • aktywnie identyfikuje czynniki mogące zakłócić realizację jej procesów biznesowych lub zagrozić przetwarzanym informacjom,
  • jest w stanie skutecznie reagować na sytuacje kryzysowe,
  • obniża koszty i skraca czas powrotu do funkcjonowania w przypadku sytuacji kryzysowej,
  • posiada udokumentowany proces zarządzania ryzykiem oraz stan ochrony przed zagrożeniami,
  • w obliczu problemu może wykazać, że podjęto działania z należytą starannością bazując na najlepszych standardach i wzorcowych praktykach.

Firma lub organizacja wdrażająca system OSCAD zostaje wyposażona w środki i techniczne, które:

  • ograniczają liczbę incydentów i wielkości wynikających z nich strat,
  • pozwalają ma kontrolowanie nakładów finansowych na bezpieczeństwo tak, aby były one adekwatne do ponoszonego ryzyka,
  • podnoszą prestiż wśród partnerów biznesowych, kluczowych klientów i petentów.

O nas

emag-logo

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem oraz wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii.

Kontakt

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
40-189 Katowice, ul. Leopolda 31

tel. + 48 (32) 2007-805, tel. kom. +48 606 747864
faks + 48 (32) 2007-803, e-mail: oscad@ibemag.pl
http://www.ibemag.pl

 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla